Πότε γιορτάζει: Στρατηγούλα

Το όνομα Στρατηγούλα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

8/11/2019 Παρασκευή 2019-11-8

γιόρταζε πριν από 3 ημέρες.