Πότε γιορτάζει: Τατία

Το όνομα Τατία γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

12/1/2022 Τετάρτη 2022-1-12

γιόρταζε πριν από 8 ημέρες.
24/4/2022 Κυριακή 2022-4-24
(κινητή γιορτή)
γιορτάζει σε 93 ημέρες.
22/12/2022 Πέμπτη 2022-12-22

γιορτάζει σε 336 ημέρες.