Πότε γιορτάζει: Τέλα

Το όνομα Τέλα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

26/11/2020 Πέμπτη 2020-11-26

γιορτάζει σε 147 ημέρες.