Πότε γιορτάζει: Τέλα

Το όνομα Τέλα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

26/11/2021 Παρασκευή 2021-11-26

γιόρταζε πριν από 2 ημέρες.