Πότε γιορτάζει: Τέλα

Το όνομα Τέλα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

26/11/2019 Τρίτη 2019-11-26

γιορτάζει σε 4 ημέρες.