Πότε γιορτάζει: Τέρτα

Το όνομα Τέρτα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

30/10/2019 Τετάρτη 2019-10-30

γιορτάζει σε 16 ημέρες.