Πότε γιορτάζει: Τέρτια

Το όνομα Τέρτια γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

30/10/2020 Παρασκευή 2020-10-30

γιορτάζει σε 3 ημέρες.