Πότε γιορτάζει: Τερτίνος

Το όνομα Τερτίνος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

30/10/2020 Παρασκευή 2020-10-30

γιορτάζει σήμερα!