Πότε γιορτάζει: Τρωάδιος

Το όνομα Τρωάδιος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

2/3/2020 Δευτέρα 2020-3-2

γιόρταζε πριν από 132 ημέρες.