Πότε γιορτάζει: Τρωαδία

Το όνομα Τρωαδία γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

2/3/2021 Τρίτη 2021-3-2

γιορτάζει σε 280 ημέρες.