Πότε γιορτάζει: Τόμας

Το όνομα Τόμας γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

5/5/2019 Κυριακή 2019-5-5
(κινητή γιορτή)
γιόρταζε πριν από 162 ημέρες.
6/10/2019 Κυριακή 2019-10-6

γιόρταζε πριν από 8 ημέρες.