Πότε γιορτάζει: Τόμας

Το όνομα Τόμας γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

26/4/2020 Κυριακή 2020-4-26
(κινητή γιορτή)
γιορτάζει σε 59 ημέρες.
6/10/2020 Τρίτη 2020-10-6

γιορτάζει σε 222 ημέρες.