Πότε γιορτάζει: Φίλιππας

Το όνομα Φίλιππας γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

14/11/2022 Δευτέρα 2022-11-14

γιόρταζε πριν από 13 ημέρες.