Πότε γιορτάζει: Φίλιππας

Το όνομα Φίλιππας γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

14/11/2019 Πέμπτη 2019-11-14

γιορτάζει σε 3 ημέρες.