Πότε γιορτάζει: Φίλιππας

Το όνομα Φίλιππας γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

14/11/2020 Σάββατο 2020-11-14

γιορτάζει σε 168 ημέρες.