Πότε γιορτάζει: Φαίδρος

Το όνομα Φαίδρος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

29/11/2019 Παρασκευή 2019-11-29

γιορτάζει σε 16 ημέρες.