Πότε γιορτάζει: Φαβιανός

Το όνομα Φαβιανός γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

20/1/2022 Πέμπτη 2022-1-20

γιορτάζει σε 2 ημέρες.