Πότε γιορτάζει: Φαιδρινός

Το όνομα Φαιδρινός γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

29/11/2022 Τρίτη 2022-11-29

γιορτάζει σε 2 ημέρες.