Πότε γιορτάζει: Φαιδρινός

Το όνομα Φαιδρινός γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

29/11/2019 Παρασκευή 2019-11-29

γιορτάζει σε 18 ημέρες.