Πότε γιορτάζει: Φαιδρινός

Το όνομα Φαιδρινός γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

29/11/2020 Κυριακή 2020-11-29

γιορτάζει σε 187 ημέρες.