Πότε γιορτάζει: Φανουρία

Το όνομα Φανουρία γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

27/8/2020 Πέμπτη 2020-8-27

γιορτάζει σε 180 ημέρες.