Πότε γιορτάζει: Φανούριος

Το όνομα Φανούριος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

27/8/2020 Πέμπτη 2020-8-27

γιορτάζει σε 23 ημέρες.