Πότε γιορτάζει: Φιλομίνα

Το όνομα Φιλομίνα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

29/11/2022 Τρίτη 2022-11-29

γιορτάζει σε 2 ημέρες.