Πότε γιορτάζει: Φιλομίνα

Το όνομα Φιλομίνα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

29/11/2020 Κυριακή 2020-11-29

γιορτάζει σε 183 ημέρες.