Πότε γιορτάζει: Φλορέντσος

Το όνομα Φλορέντσος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

13/10/2019 Κυριακή 2019-10-13

γιόρταζε πριν από 8 ημέρες.