Πότε γιορτάζει: Φλωρένα

Το όνομα Φλωρένα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

13/10/2020 Τρίτη 2020-10-13

γιορτάζει σε 229 ημέρες.