Πότε γιορτάζει: Φλωρέντα

Το όνομα Φλωρέντα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

13/10/2020 Τρίτη 2020-10-13

γιόρταζε πριν από 17 ημέρες.