Πότε γιορτάζει: Φλωρέντα

Το όνομα Φλωρέντα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

13/10/2019 Κυριακή 2019-10-13

γιόρταζε πριν από 2 ημέρες.