Πότε γιορτάζει: Φλωρέντος

Το όνομα Φλωρέντος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

13/10/2020 Τρίτη 2020-10-13

γιόρταζε πριν από 18 ημέρες.