Πότε γιορτάζει: Φυλακτή

Το όνομα Φυλακτή γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

8/3/2020 Κυριακή 2020-3-8

γιόρταζε πριν από 32 ημέρες.