Πότε γιορτάζει: Φυλλίτσα

Το όνομα Φυλλίτσα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

8/8/2020 Σάββατο 2020-8-8

γιορτάζει σε 4 ημέρες.