Πότε γιορτάζει: Φυλλιώ

Το όνομα Φυλλιώ γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

8/8/2019 Πέμπτη 2019-8-8

γιόρταζε πριν από 43 ημέρες.