Πότε γιορτάζει: Φύλλια

Το όνομα Φύλλια γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

8/8/2020 Σάββατο 2020-8-8

γιορτάζει σε 161 ημέρες.