Πότε γιορτάζει: Φύλλιος

Το όνομα Φύλλιος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

8/8/2020 Σάββατο 2020-8-8

γιορτάζει αύριο.