Πότε γιορτάζει: Χίλντα

Το όνομα Χίλντα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

17/11/2023 Παρασκευή 2023-11-17

γιόρταζε πριν από 18 ημέρες.