Πότε γιορτάζει: Χίλντα

Το όνομα Χίλντα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

17/11/2019 Κυριακή 2019-11-17

γιόρταζε πριν από 3 ημέρες.