Πότε γιορτάζει: Χίλντα

Το όνομα Χίλντα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

17/11/2020 Τρίτη 2020-11-17

γιορτάζει σε 173 ημέρες.