Πότε γιορτάζει: Χαρίσα

Το όνομα Χαρίσα γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

1/3/2020 Κυριακή 2020-3-1

γιόρταζε πριν από 36 ημέρες.