Πότε γιορτάζει: Χαρίσιος

Το όνομα Χαρίσιος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

1/3/2020 Κυριακή 2020-3-1

γιόρταζε πριν από 27 ημέρες.