Πότε γιορτάζει: Ωρίων

Το όνομα Ωρίων γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

10/11/2020 Τρίτη 2020-11-10

γιορτάζει σε 166 ημέρες.