Δεν υπάρχει κάποια γνωστή γιορτή στις 11/10/2020.
.