Ποιός γιορτάζει τον Απρίλιο του 2020

Τον Απρίλιο γιορτάζουν 314 ονόματα:

1/4/2020 Τετάρτη
Καμία γνωστή γιορτή.
2/4/2020 Πέμπτη
2020-4-2
2020-4-2
2020-4-2
2020-4-2
3/4/2020 Παρασκευή
2020-4-3
2020-4-3
2020-4-3
2020-4-3
4/4/2020 Σάββατο
Καμία γνωστή γιορτή.
5/4/2020 Κυριακή
Καμία γνωστή γιορτή.
6/4/2020 Δευτέρα
2020-4-6
2020-4-6
2020-4-6
2020-4-6
7/4/2020 Τρίτη
Καμία γνωστή γιορτή.
8/4/2020 Τετάρτη
Καμία γνωστή γιορτή.
9/4/2020 Πέμπτη
2020-4-9
2020-4-9
2020-4-9
2020-4-9
2020-4-9
2020-4-9
2020-4-9
2020-4-9
2020-4-9
10/4/2020 Παρασκευή
2020-4-10
2020-4-10
2020-4-10
2020-4-10
2020-4-10
2020-4-10
2020-4-10
2020-4-10
2020-4-10
2020-4-10
2020-4-10
2020-4-10
2020-4-10
2020-4-10
2020-4-10
2020-4-10
2020-4-10
2020-4-10
2020-4-10
2020-4-10
2020-4-10
2020-4-10
2020-4-10
2020-4-10
2020-4-10
2020-4-10
2020-4-10
2020-4-10
2020-4-10
2020-4-10
2020-4-10
2020-4-10
2020-4-10
2020-4-10
2020-4-10
2020-4-10
2020-4-10
2020-4-10
2020-4-10
2020-4-10
2020-4-10
2020-4-10
2020-4-10
2020-4-10
2020-4-10
2020-4-10
2020-4-10
2020-4-10
2020-4-10
2020-4-10
2020-4-10
2020-4-10
2020-4-10
2020-4-10
2020-4-10
2020-4-10
2020-4-10
2020-4-10
2020-4-10
2020-4-10
2020-4-10
2020-4-10
2020-4-10
11/4/2020 Σάββατο
2020-4-11
2020-4-11
(κινητή γιορτή) 2020-4-11
(κινητή γιορτή) 2020-4-11
12/4/2020 Κυριακή
2020-4-12
2020-4-12
2020-4-12
(κινητή γιορτή) 2020-4-12
(κινητή γιορτή) 2020-4-12
(κινητή γιορτή) 2020-4-12
(κινητή γιορτή) 2020-4-12
(κινητή γιορτή) 2020-4-12
(κινητή γιορτή) 2020-4-12
13/4/2020 Δευτέρα
2020-4-13
2020-4-13
2020-4-13
(κινητή γιορτή) 2020-4-13
14/4/2020 Τρίτη
2020-4-14
2020-4-14
2020-4-14
15/4/2020 Τετάρτη
2020-4-15
2020-4-15
2020-4-15
2020-4-15
2020-4-15
16/4/2020 Πέμπτη
2020-4-16
2020-4-16
2020-4-16
2020-4-16
2020-4-16
2020-4-16
2020-4-16
2020-4-16
2020-4-16
2020-4-16
2020-4-16
2020-4-16
2020-4-16
2020-4-16
2020-4-16
(κινητή γιορτή) 2020-4-16
17/4/2020 Παρασκευή
Καμία γνωστή γιορτή.
18/4/2020 Σάββατο
Καμία γνωστή γιορτή.
19/4/2020 Κυριακή
(κινητή γιορτή) 2020-4-19
(κινητή γιορτή) 2020-4-19
(κινητή γιορτή) 2020-4-19
(κινητή γιορτή) 2020-4-19
(κινητή γιορτή) 2020-4-19
(κινητή γιορτή) 2020-4-19
(κινητή γιορτή) 2020-4-19
(κινητή γιορτή) 2020-4-19
(κινητή γιορτή) 2020-4-19
(κινητή γιορτή) 2020-4-19
(κινητή γιορτή) 2020-4-19
(κινητή γιορτή) 2020-4-19
(κινητή γιορτή) 2020-4-19
(κινητή γιορτή) 2020-4-19
(κινητή γιορτή) 2020-4-19
(κινητή γιορτή) 2020-4-19
(κινητή γιορτή) 2020-4-19
(κινητή γιορτή) 2020-4-19
(κινητή γιορτή) 2020-4-19
(κινητή γιορτή) 2020-4-19
(κινητή γιορτή) 2020-4-19
(κινητή γιορτή) 2020-4-19
(κινητή γιορτή) 2020-4-19
(κινητή γιορτή) 2020-4-19
20/4/2020 Δευτέρα
2020-4-20
2020-4-20
2020-4-20
21/4/2020 Τρίτη
2020-4-21
2020-4-21
2020-4-21
2020-4-21
2020-4-21
2020-4-21
2020-4-21
2020-4-21
2020-4-21
(κινητή γιορτή) 2020-4-21
(κινητή γιορτή) 2020-4-21
(κινητή γιορτή) 2020-4-21
(κινητή γιορτή) 2020-4-21
(κινητή γιορτή) 2020-4-21
(κινητή γιορτή) 2020-4-21
(κινητή γιορτή) 2020-4-21
(κινητή γιορτή) 2020-4-21
(κινητή γιορτή) 2020-4-21
(κινητή γιορτή) 2020-4-21
(κινητή γιορτή) 2020-4-21
(κινητή γιορτή) 2020-4-21
(κινητή γιορτή) 2020-4-21
(κινητή γιορτή) 2020-4-21
(κινητή γιορτή) 2020-4-21
(κινητή γιορτή) 2020-4-21
(κινητή γιορτή) 2020-4-21
(κινητή γιορτή) 2020-4-21
(κινητή γιορτή) 2020-4-21
(κινητή γιορτή) 2020-4-21
(κινητή γιορτή) 2020-4-21
(κινητή γιορτή) 2020-4-21
(κινητή γιορτή) 2020-4-21
(κινητή γιορτή) 2020-4-21
(κινητή γιορτή) 2020-4-21
(κινητή γιορτή) 2020-4-21
(κινητή γιορτή) 2020-4-21
(κινητή γιορτή) 2020-4-21
22/4/2020 Τετάρτη
2020-4-22
2020-4-22
2020-4-22
2020-4-22
2020-4-22
(κινητή γιορτή) 2020-4-22
(κινητή γιορτή) 2020-4-22
(κινητή γιορτή) 2020-4-22
23/4/2020 Πέμπτη
(κινητή γιορτή) 2020-4-23
(κινητή γιορτή) 2020-4-23
(κινητή γιορτή) 2020-4-23
(κινητή γιορτή) 2020-4-23
(κινητή γιορτή) 2020-4-23
(κινητή γιορτή) 2020-4-23
(κινητή γιορτή) 2020-4-23
(κινητή γιορτή) 2020-4-23
(κινητή γιορτή) 2020-4-23
(κινητή γιορτή) 2020-4-23
(κινητή γιορτή) 2020-4-23
(κινητή γιορτή) 2020-4-23
(κινητή γιορτή) 2020-4-23
(κινητή γιορτή) 2020-4-23
(κινητή γιορτή) 2020-4-23
(κινητή γιορτή) 2020-4-23
(κινητή γιορτή) 2020-4-23
(κινητή γιορτή) 2020-4-23
(κινητή γιορτή) 2020-4-23
(κινητή γιορτή) 2020-4-23
24/4/2020 Παρασκευή
2020-4-24
2020-4-24
2020-4-24
2020-4-24
2020-4-24
2020-4-24
2020-4-24
2020-4-24
2020-4-24
2020-4-24
2020-4-24
2020-4-24
2020-4-24
2020-4-24
2020-4-24
2020-4-24
2020-4-24
2020-4-24
2020-4-24
2020-4-24
2020-4-24
2020-4-24
(κινητή γιορτή) 2020-4-24
(κινητή γιορτή) 2020-4-24
(κινητή γιορτή) 2020-4-24
(κινητή γιορτή) 2020-4-24
(κινητή γιορτή) 2020-4-24
(κινητή γιορτή) 2020-4-24
(κινητή γιορτή) 2020-4-24
(κινητή γιορτή) 2020-4-24
(κινητή γιορτή) 2020-4-24
(κινητή γιορτή) 2020-4-24
(κινητή γιορτή) 2020-4-24
25/4/2020 Σάββατο
2020-4-25
(κινητή γιορτή) 2020-4-25
(κινητή γιορτή) 2020-4-25
(κινητή γιορτή) 2020-4-25
(κινητή γιορτή) 2020-4-25
26/4/2020 Κυριακή
2020-4-26
2020-4-26
2020-4-26
(κινητή γιορτή) 2020-4-26
(κινητή γιορτή) 2020-4-26
(κινητή γιορτή) 2020-4-26
27/4/2020 Δευτέρα
Καμία γνωστή γιορτή.
28/4/2020 Τρίτη
2020-4-28
2020-4-28
2020-4-28
29/4/2020 Τετάρτη
2020-4-29
2020-4-29
2020-4-29
2020-4-29
2020-4-29
2020-4-29
2020-4-29
2020-4-29
2020-4-29
2020-4-29
2020-4-29
30/4/2020 Πέμπτη
2020-4-30
2020-4-30
2020-4-30
2020-4-30
2020-4-30
2020-4-30
2020-4-30
2020-4-30
2020-4-30
2020-4-30
2020-4-30
2020-4-30
2020-4-30
2020-4-30
2020-4-30
2020-4-30