Ποιός γιορτάζει τον Απρίλιο του 2022

Τον Απρίλιο γιορτάζουν 311 ονόματα:

1/4/2022 Παρασκευή
Καμία γνωστή γιορτή.
2/4/2022 Σάββατο
2022-4-2
2022-4-2
2022-4-2
2022-4-2
3/4/2022 Κυριακή
2022-4-3
2022-4-3
2022-4-3
2022-4-3
4/4/2022 Δευτέρα
Καμία γνωστή γιορτή.
5/4/2022 Τρίτη
Καμία γνωστή γιορτή.
6/4/2022 Τετάρτη
2022-4-6
2022-4-6
2022-4-6
2022-4-6
7/4/2022 Πέμπτη
Καμία γνωστή γιορτή.
8/4/2022 Παρασκευή
Καμία γνωστή γιορτή.
9/4/2022 Σάββατο
2022-4-9
2022-4-9
2022-4-9
2022-4-9
2022-4-9
2022-4-9
2022-4-9
2022-4-9
2022-4-9
10/4/2022 Κυριακή
2022-4-10
2022-4-10
2022-4-10
2022-4-10
2022-4-10
2022-4-10
2022-4-10
2022-4-10
2022-4-10
2022-4-10
2022-4-10
2022-4-10
2022-4-10
2022-4-10
2022-4-10
2022-4-10
2022-4-10
2022-4-10
2022-4-10
2022-4-10
2022-4-10
2022-4-10
2022-4-10
2022-4-10
2022-4-10
2022-4-10
2022-4-10
2022-4-10
2022-4-10
2022-4-10
2022-4-10
2022-4-10
2022-4-10
2022-4-10
2022-4-10
2022-4-10
2022-4-10
2022-4-10
2022-4-10
2022-4-10
2022-4-10
2022-4-10
2022-4-10
2022-4-10
2022-4-10
2022-4-10
2022-4-10
2022-4-10
2022-4-10
2022-4-10
2022-4-10
2022-4-10
2022-4-10
2022-4-10
2022-4-10
2022-4-10
2022-4-10
2022-4-10
2022-4-10
2022-4-10
2022-4-10
2022-4-10
2022-4-10
11/4/2022 Δευτέρα
2022-4-11
2022-4-11
12/4/2022 Τρίτη
2022-4-12
2022-4-12
2022-4-12
13/4/2022 Τετάρτη
2022-4-13
2022-4-13
2022-4-13
14/4/2022 Πέμπτη
2022-4-14
2022-4-14
2022-4-14
15/4/2022 Παρασκευή
2022-4-15
2022-4-15
2022-4-15
2022-4-15
2022-4-15
16/4/2022 Σάββατο
2022-4-16
2022-4-16
2022-4-16
2022-4-16
2022-4-16
2022-4-16
2022-4-16
2022-4-16
2022-4-16
2022-4-16
2022-4-16
2022-4-16
2022-4-16
2022-4-16
2022-4-16
(κινητή γιορτή) 2022-4-16
(κινητή γιορτή) 2022-4-16
17/4/2022 Κυριακή
(κινητή γιορτή) 2022-4-17
(κινητή γιορτή) 2022-4-17
(κινητή γιορτή) 2022-4-17
(κινητή γιορτή) 2022-4-17
(κινητή γιορτή) 2022-4-17
(κινητή γιορτή) 2022-4-17
18/4/2022 Δευτέρα
(κινητή γιορτή) 2022-4-18
19/4/2022 Τρίτη
Καμία γνωστή γιορτή.
20/4/2022 Τετάρτη
2022-4-20
2022-4-20
2022-4-20
21/4/2022 Πέμπτη
2022-4-21
2022-4-21
2022-4-21
2022-4-21
2022-4-21
2022-4-21
2022-4-21
2022-4-21
2022-4-21
(κινητή γιορτή) 2022-4-21
22/4/2022 Παρασκευή
23/4/2022 Σάββατο
Καμία γνωστή γιορτή.
24/4/2022 Κυριακή
2022-4-24
2022-4-24
2022-4-24
2022-4-24
2022-4-24
2022-4-24
2022-4-24
2022-4-24
2022-4-24
2022-4-24
2022-4-24
2022-4-24
2022-4-24
2022-4-24
2022-4-24
2022-4-24
2022-4-24
2022-4-24
2022-4-24
2022-4-24
2022-4-24
2022-4-24
(κινητή γιορτή) 2022-4-24
(κινητή γιορτή) 2022-4-24
(κινητή γιορτή) 2022-4-24
(κινητή γιορτή) 2022-4-24
(κινητή γιορτή) 2022-4-24
(κινητή γιορτή) 2022-4-24
(κινητή γιορτή) 2022-4-24
(κινητή γιορτή) 2022-4-24
(κινητή γιορτή) 2022-4-24
(κινητή γιορτή) 2022-4-24
(κινητή γιορτή) 2022-4-24
(κινητή γιορτή) 2022-4-24
(κινητή γιορτή) 2022-4-24
(κινητή γιορτή) 2022-4-24
(κινητή γιορτή) 2022-4-24
(κινητή γιορτή) 2022-4-24
(κινητή γιορτή) 2022-4-24
(κινητή γιορτή) 2022-4-24
(κινητή γιορτή) 2022-4-24
(κινητή γιορτή) 2022-4-24
(κινητή γιορτή) 2022-4-24
(κινητή γιορτή) 2022-4-24
(κινητή γιορτή) 2022-4-24
(κινητή γιορτή) 2022-4-24
25/4/2022 Δευτέρα
2022-4-25
(κινητή γιορτή) 2022-4-25
(κινητή γιορτή) 2022-4-25
(κινητή γιορτή) 2022-4-25
(κινητή γιορτή) 2022-4-25
(κινητή γιορτή) 2022-4-25
(κινητή γιορτή) 2022-4-25
(κινητή γιορτή) 2022-4-25
(κινητή γιορτή) 2022-4-25
(κινητή γιορτή) 2022-4-25
(κινητή γιορτή) 2022-4-25
(κινητή γιορτή) 2022-4-25
(κινητή γιορτή) 2022-4-25
(κινητή γιορτή) 2022-4-25
(κινητή γιορτή) 2022-4-25
(κινητή γιορτή) 2022-4-25
(κινητή γιορτή) 2022-4-25
(κινητή γιορτή) 2022-4-25
(κινητή γιορτή) 2022-4-25
(κινητή γιορτή) 2022-4-25
(κινητή γιορτή) 2022-4-25
26/4/2022 Τρίτη
2022-4-26
2022-4-26
2022-4-26
(κινητή γιορτή) 2022-4-26
(κινητή γιορτή) 2022-4-26
(κινητή γιορτή) 2022-4-26
(κινητή γιορτή) 2022-4-26
(κινητή γιορτή) 2022-4-26
(κινητή γιορτή) 2022-4-26
(κινητή γιορτή) 2022-4-26
(κινητή γιορτή) 2022-4-26
(κινητή γιορτή) 2022-4-26
(κινητή γιορτή) 2022-4-26
(κινητή γιορτή) 2022-4-26
(κινητή γιορτή) 2022-4-26
(κινητή γιορτή) 2022-4-26
(κινητή γιορτή) 2022-4-26
(κινητή γιορτή) 2022-4-26
(κινητή γιορτή) 2022-4-26
(κινητή γιορτή) 2022-4-26
(κινητή γιορτή) 2022-4-26
(κινητή γιορτή) 2022-4-26
(κινητή γιορτή) 2022-4-26
(κινητή γιορτή) 2022-4-26
(κινητή γιορτή) 2022-4-26
(κινητή γιορτή) 2022-4-26
(κινητή γιορτή) 2022-4-26
(κινητή γιορτή) 2022-4-26
(κινητή γιορτή) 2022-4-26
(κινητή γιορτή) 2022-4-26
(κινητή γιορτή) 2022-4-26
(κινητή γιορτή) 2022-4-26
(κινητή γιορτή) 2022-4-26
(κινητή γιορτή) 2022-4-26
(κινητή γιορτή) 2022-4-26
27/4/2022 Τετάρτη
(κινητή γιορτή) 2022-4-27
(κινητή γιορτή) 2022-4-27
(κινητή γιορτή) 2022-4-27
28/4/2022 Πέμπτη
2022-4-28
2022-4-28
2022-4-28
29/4/2022 Παρασκευή
2022-4-29
2022-4-29
2022-4-29
2022-4-29
2022-4-29
2022-4-29
2022-4-29
2022-4-29
2022-4-29
2022-4-29
2022-4-29
(κινητή γιορτή) 2022-4-29
(κινητή γιορτή) 2022-4-29
(κινητή γιορτή) 2022-4-29
(κινητή γιορτή) 2022-4-29
(κινητή γιορτή) 2022-4-29
(κινητή γιορτή) 2022-4-29
(κινητή γιορτή) 2022-4-29
(κινητή γιορτή) 2022-4-29
(κινητή γιορτή) 2022-4-29
(κινητή γιορτή) 2022-4-29
(κινητή γιορτή) 2022-4-29
30/4/2022 Σάββατο
2022-4-30
2022-4-30
2022-4-30
2022-4-30
2022-4-30
2022-4-30
2022-4-30
2022-4-30
2022-4-30
2022-4-30
2022-4-30
2022-4-30
2022-4-30
2022-4-30
2022-4-30
2022-4-30