Ποιός γιορτάζει τον Απρίλιο του 2023

Τον Απρίλιο γιορτάζουν 315 ονόματα:

1/4/2023 Σάββατο
Καμία γνωστή γιορτή.
2/4/2023 Κυριακή
2023-4-2
2023-4-2
2023-4-2
2023-4-2
3/4/2023 Δευτέρα
2023-4-3
2023-4-3
2023-4-3
2023-4-3
4/4/2023 Τρίτη
Καμία γνωστή γιορτή.
5/4/2023 Τετάρτη
Καμία γνωστή γιορτή.
6/4/2023 Πέμπτη
2023-4-6
2023-4-6
2023-4-6
2023-4-6
7/4/2023 Παρασκευή
Καμία γνωστή γιορτή.
8/4/2023 Σάββατο
(κινητή γιορτή) 2023-4-8
(κινητή γιορτή) 2023-4-8
9/4/2023 Κυριακή
2023-4-9
2023-4-9
2023-4-9
2023-4-9
2023-4-9
2023-4-9
2023-4-9
2023-4-9
2023-4-9
(κινητή γιορτή) 2023-4-9
(κινητή γιορτή) 2023-4-9
(κινητή γιορτή) 2023-4-9
(κινητή γιορτή) 2023-4-9
(κινητή γιορτή) 2023-4-9
(κινητή γιορτή) 2023-4-9
10/4/2023 Δευτέρα
2023-4-10
2023-4-10
2023-4-10
2023-4-10
2023-4-10
2023-4-10
2023-4-10
2023-4-10
2023-4-10
2023-4-10
2023-4-10
2023-4-10
2023-4-10
2023-4-10
2023-4-10
2023-4-10
2023-4-10
2023-4-10
2023-4-10
2023-4-10
2023-4-10
2023-4-10
2023-4-10
2023-4-10
2023-4-10
2023-4-10
2023-4-10
2023-4-10
2023-4-10
2023-4-10
2023-4-10
2023-4-10
2023-4-10
2023-4-10
2023-4-10
2023-4-10
2023-4-10
2023-4-10
2023-4-10
2023-4-10
2023-4-10
2023-4-10
2023-4-10
2023-4-10
2023-4-10
2023-4-10
2023-4-10
2023-4-10
2023-4-10
2023-4-10
2023-4-10
2023-4-10
2023-4-10
2023-4-10
2023-4-10
2023-4-10
2023-4-10
2023-4-10
2023-4-10
2023-4-10
2023-4-10
2023-4-10
2023-4-10
(κινητή γιορτή) 2023-4-10
11/4/2023 Τρίτη
2023-4-11
2023-4-11
12/4/2023 Τετάρτη
2023-4-12
2023-4-12
2023-4-12
13/4/2023 Πέμπτη
2023-4-13
2023-4-13
2023-4-13
(κινητή γιορτή) 2023-4-13
14/4/2023 Παρασκευή
2023-4-14
2023-4-14
2023-4-14
15/4/2023 Σάββατο
2023-4-15
2023-4-15
2023-4-15
2023-4-15
2023-4-15
16/4/2023 Κυριακή
2023-4-16
2023-4-16
2023-4-16
2023-4-16
2023-4-16
2023-4-16
2023-4-16
2023-4-16
2023-4-16
2023-4-16
2023-4-16
2023-4-16
2023-4-16
2023-4-16
2023-4-16
(κινητή γιορτή) 2023-4-16
(κινητή γιορτή) 2023-4-16
(κινητή γιορτή) 2023-4-16
(κινητή γιορτή) 2023-4-16
(κινητή γιορτή) 2023-4-16
(κινητή γιορτή) 2023-4-16
(κινητή γιορτή) 2023-4-16
(κινητή γιορτή) 2023-4-16
(κινητή γιορτή) 2023-4-16
(κινητή γιορτή) 2023-4-16
(κινητή γιορτή) 2023-4-16
(κινητή γιορτή) 2023-4-16
(κινητή γιορτή) 2023-4-16
(κινητή γιορτή) 2023-4-16
(κινητή γιορτή) 2023-4-16
(κινητή γιορτή) 2023-4-16
(κινητή γιορτή) 2023-4-16
(κινητή γιορτή) 2023-4-16
(κινητή γιορτή) 2023-4-16
(κινητή γιορτή) 2023-4-16
(κινητή γιορτή) 2023-4-16
(κινητή γιορτή) 2023-4-16
(κινητή γιορτή) 2023-4-16
(κινητή γιορτή) 2023-4-16
17/4/2023 Δευτέρα
Καμία γνωστή γιορτή.
18/4/2023 Τρίτη
(κινητή γιορτή) 2023-4-18
(κινητή γιορτή) 2023-4-18
(κινητή γιορτή) 2023-4-18
(κινητή γιορτή) 2023-4-18
(κινητή γιορτή) 2023-4-18
(κινητή γιορτή) 2023-4-18
(κινητή γιορτή) 2023-4-18
(κινητή γιορτή) 2023-4-18
(κινητή γιορτή) 2023-4-18
(κινητή γιορτή) 2023-4-18
(κινητή γιορτή) 2023-4-18
(κινητή γιορτή) 2023-4-18
(κινητή γιορτή) 2023-4-18
(κινητή γιορτή) 2023-4-18
(κινητή γιορτή) 2023-4-18
(κινητή γιορτή) 2023-4-18
(κινητή γιορτή) 2023-4-18
(κινητή γιορτή) 2023-4-18
(κινητή γιορτή) 2023-4-18
(κινητή γιορτή) 2023-4-18
(κινητή γιορτή) 2023-4-18
(κινητή γιορτή) 2023-4-18
(κινητή γιορτή) 2023-4-18
(κινητή γιορτή) 2023-4-18
(κινητή γιορτή) 2023-4-18
(κινητή γιορτή) 2023-4-18
(κινητή γιορτή) 2023-4-18
(κινητή γιορτή) 2023-4-18
19/4/2023 Τετάρτη
(κινητή γιορτή) 2023-4-19
(κινητή γιορτή) 2023-4-19
(κινητή γιορτή) 2023-4-19
20/4/2023 Πέμπτη
2023-4-20
2023-4-20
2023-4-20
21/4/2023 Παρασκευή
2023-4-21
2023-4-21
2023-4-21
2023-4-21
2023-4-21
2023-4-21
2023-4-21
2023-4-21
2023-4-21
(κινητή γιορτή) 2023-4-21
(κινητή γιορτή) 2023-4-21
(κινητή γιορτή) 2023-4-21
(κινητή γιορτή) 2023-4-21
(κινητή γιορτή) 2023-4-21
(κινητή γιορτή) 2023-4-21
(κινητή γιορτή) 2023-4-21
(κινητή γιορτή) 2023-4-21
(κινητή γιορτή) 2023-4-21
(κινητή γιορτή) 2023-4-21
(κινητή γιορτή) 2023-4-21
22/4/2023 Σάββατο
23/4/2023 Κυριακή
(κινητή γιορτή) 2023-4-23
(κινητή γιορτή) 2023-4-23
(κινητή γιορτή) 2023-4-23
(κινητή γιορτή) 2023-4-23
(κινητή γιορτή) 2023-4-23
(κινητή γιορτή) 2023-4-23
(κινητή γιορτή) 2023-4-23
(κινητή γιορτή) 2023-4-23
(κινητή γιορτή) 2023-4-23
(κινητή γιορτή) 2023-4-23
(κινητή γιορτή) 2023-4-23
(κινητή γιορτή) 2023-4-23
(κινητή γιορτή) 2023-4-23
(κινητή γιορτή) 2023-4-23
(κινητή γιορτή) 2023-4-23
(κινητή γιορτή) 2023-4-23
(κινητή γιορτή) 2023-4-23
(κινητή γιορτή) 2023-4-23
(κινητή γιορτή) 2023-4-23
(κινητή γιορτή) 2023-4-23
(κινητή γιορτή) 2023-4-23
(κινητή γιορτή) 2023-4-23
(κινητή γιορτή) 2023-4-23
24/4/2023 Δευτέρα
2023-4-24
2023-4-24
2023-4-24
2023-4-24
2023-4-24
2023-4-24
2023-4-24
2023-4-24
2023-4-24
2023-4-24
2023-4-24
2023-4-24
2023-4-24
2023-4-24
2023-4-24
2023-4-24
2023-4-24
2023-4-24
2023-4-24
2023-4-24
2023-4-24
2023-4-24
25/4/2023 Τρίτη
2023-4-25
(κινητή γιορτή) 2023-4-25
(κινητή γιορτή) 2023-4-25
(κινητή γιορτή) 2023-4-25
(κινητή γιορτή) 2023-4-25
26/4/2023 Τετάρτη
2023-4-26
2023-4-26
2023-4-26
27/4/2023 Πέμπτη
Καμία γνωστή γιορτή.
28/4/2023 Παρασκευή
2023-4-28
2023-4-28
2023-4-28
29/4/2023 Σάββατο
2023-4-29
2023-4-29
2023-4-29
2023-4-29
2023-4-29
2023-4-29
2023-4-29
2023-4-29
2023-4-29
2023-4-29
2023-4-29
30/4/2023 Κυριακή
2023-4-30
2023-4-30
2023-4-30
2023-4-30
2023-4-30
2023-4-30
2023-4-30
2023-4-30
2023-4-30
2023-4-30
2023-4-30
2023-4-30
2023-4-30
2023-4-30
2023-4-30
2023-4-30
(κινητή γιορτή) 2023-4-30