Ποιός γιορτάζει τον Ιουνίο του 2020

Τον Ιουνίο γιορτάζουν 331 ονόματα:

1/6/2020 Δευτέρα
2020-6-1
2020-6-1
2020-6-1
2020-6-1
2020-6-1
2020-6-1
2020-6-1
2020-6-1
2020-6-1
2020-6-1
2020-6-1
2/6/2020 Τρίτη
3/6/2020 Τετάρτη
2020-6-3
2020-6-3
2020-6-3
2020-6-3
2020-6-3
2020-6-3
4/6/2020 Πέμπτη
2020-6-4
5/6/2020 Παρασκευή
2020-6-5
2020-6-5
2020-6-5
2020-6-5
2020-6-5
2020-6-5
2020-6-5
2020-6-5
2020-6-5
2020-6-5
2020-6-5
2020-6-5
6/6/2020 Σάββατο
2020-6-6
2020-6-6
2020-6-6
2020-6-6
7/6/2020 Κυριακή
8/6/2020 Δευτέρα
2020-6-8
2020-6-8
2020-6-8
2020-6-8
(κινητή γιορτή) 2020-6-8
(κινητή γιορτή) 2020-6-8
(κινητή γιορτή) 2020-6-8
(κινητή γιορτή) 2020-6-8
(κινητή γιορτή) 2020-6-8
(κινητή γιορτή) 2020-6-8
9/6/2020 Τρίτη
2020-6-9
2020-6-9
10/6/2020 Τετάρτη
Καμία γνωστή γιορτή.
11/6/2020 Πέμπτη
2020-6-11
2020-6-11
2020-6-11
2020-6-11
2020-6-11
2020-6-11
2020-6-11
2020-6-11
12/6/2020 Παρασκευή
2020-6-12
2020-6-12
2020-6-12
13/6/2020 Σάββατο
14/6/2020 Κυριακή
2020-6-14
2020-6-14
2020-6-14
2020-6-14
(κινητή γιορτή) 2020-6-14
(κινητή γιορτή) 2020-6-14
(κινητή γιορτή) 2020-6-14
(κινητή γιορτή) 2020-6-14
(κινητή γιορτή) 2020-6-14
(κινητή γιορτή) 2020-6-14
(κινητή γιορτή) 2020-6-14
(κινητή γιορτή) 2020-6-14
(κινητή γιορτή) 2020-6-14
(κινητή γιορτή) 2020-6-14
(κινητή γιορτή) 2020-6-14
(κινητή γιορτή) 2020-6-14
(κινητή γιορτή) 2020-6-14
(κινητή γιορτή) 2020-6-14
(κινητή γιορτή) 2020-6-14
(κινητή γιορτή) 2020-6-14
(κινητή γιορτή) 2020-6-14
(κινητή γιορτή) 2020-6-14
(κινητή γιορτή) 2020-6-14
(κινητή γιορτή) 2020-6-14
(κινητή γιορτή) 2020-6-14
(κινητή γιορτή) 2020-6-14
(κινητή γιορτή) 2020-6-14
(κινητή γιορτή) 2020-6-14
(κινητή γιορτή) 2020-6-14
(κινητή γιορτή) 2020-6-14
(κινητή γιορτή) 2020-6-14
(κινητή γιορτή) 2020-6-14
(κινητή γιορτή) 2020-6-14
(κινητή γιορτή) 2020-6-14
(κινητή γιορτή) 2020-6-14
(κινητή γιορτή) 2020-6-14
(κινητή γιορτή) 2020-6-14
(κινητή γιορτή) 2020-6-14
(κινητή γιορτή) 2020-6-14
(κινητή γιορτή) 2020-6-14
(κινητή γιορτή) 2020-6-14
(κινητή γιορτή) 2020-6-14
(κινητή γιορτή) 2020-6-14
(κινητή γιορτή) 2020-6-14
(κινητή γιορτή) 2020-6-14
(κινητή γιορτή) 2020-6-14
(κινητή γιορτή) 2020-6-14
(κινητή γιορτή) 2020-6-14
(κινητή γιορτή) 2020-6-14
(κινητή γιορτή) 2020-6-14
(κινητή γιορτή) 2020-6-14
(κινητή γιορτή) 2020-6-14
(κινητή γιορτή) 2020-6-14
(κινητή γιορτή) 2020-6-14
(κινητή γιορτή) 2020-6-14
(κινητή γιορτή) 2020-6-14
(κινητή γιορτή) 2020-6-14
(κινητή γιορτή) 2020-6-14
(κινητή γιορτή) 2020-6-14
(κινητή γιορτή) 2020-6-14
(κινητή γιορτή) 2020-6-14
(κινητή γιορτή) 2020-6-14
(κινητή γιορτή) 2020-6-14
(κινητή γιορτή) 2020-6-14
(κινητή γιορτή) 2020-6-14
(κινητή γιορτή) 2020-6-14
(κινητή γιορτή) 2020-6-14
(κινητή γιορτή) 2020-6-14
(κινητή γιορτή) 2020-6-14
(κινητή γιορτή) 2020-6-14
(κινητή γιορτή) 2020-6-14
(κινητή γιορτή) 2020-6-14
(κινητή γιορτή) 2020-6-14
(κινητή γιορτή) 2020-6-14
(κινητή γιορτή) 2020-6-14
(κινητή γιορτή) 2020-6-14
(κινητή γιορτή) 2020-6-14
(κινητή γιορτή) 2020-6-14
(κινητή γιορτή) 2020-6-14
(κινητή γιορτή) 2020-6-14
(κινητή γιορτή) 2020-6-14
(κινητή γιορτή) 2020-6-14
(κινητή γιορτή) 2020-6-14
(κινητή γιορτή) 2020-6-14
(κινητή γιορτή) 2020-6-14
(κινητή γιορτή) 2020-6-14
(κινητή γιορτή) 2020-6-14
(κινητή γιορτή) 2020-6-14
(κινητή γιορτή) 2020-6-14
(κινητή γιορτή) 2020-6-14
(κινητή γιορτή) 2020-6-14
(κινητή γιορτή) 2020-6-14
(κινητή γιορτή) 2020-6-14
(κινητή γιορτή) 2020-6-14
(κινητή γιορτή) 2020-6-14
(κινητή γιορτή) 2020-6-14
(κινητή γιορτή) 2020-6-14
(κινητή γιορτή) 2020-6-14
(κινητή γιορτή) 2020-6-14
(κινητή γιορτή) 2020-6-14
(κινητή γιορτή) 2020-6-14
(κινητή γιορτή) 2020-6-14
(κινητή γιορτή) 2020-6-14
(κινητή γιορτή) 2020-6-14
(κινητή γιορτή) 2020-6-14
(κινητή γιορτή) 2020-6-14
(κινητή γιορτή) 2020-6-14
(κινητή γιορτή) 2020-6-14
(κινητή γιορτή) 2020-6-14
(κινητή γιορτή) 2020-6-14
(κινητή γιορτή) 2020-6-14
(κινητή γιορτή) 2020-6-14
(κινητή γιορτή) 2020-6-14
15/6/2020 Δευτέρα
2020-6-15
2020-6-15
2020-6-15
2020-6-15
2020-6-15
2020-6-15
2020-6-15
2020-6-15
2020-6-15
2020-6-15
2020-6-15
2020-6-15
2020-6-15
2020-6-15
16/6/2020 Τρίτη
2020-6-16
2020-6-16
17/6/2020 Τετάρτη
2020-6-17
2020-6-17
2020-6-17
2020-6-17
2020-6-17
2020-6-17
2020-6-17
2020-6-17
2020-6-17
2020-6-17
2020-6-17
2020-6-17
2020-6-17
2020-6-17
18/6/2020 Πέμπτη
2020-6-18
2020-6-18
2020-6-18
2020-6-18
2020-6-18
19/6/2020 Παρασκευή
2020-6-19
2020-6-19
2020-6-19
2020-6-19
2020-6-19
2020-6-19
2020-6-19
2020-6-19
2020-6-19
2020-6-19
20/6/2020 Σάββατο
2020-6-20
2020-6-20
2020-6-20
21/6/2020 Κυριακή
22/6/2020 Δευτέρα
2020-6-22
2020-6-22
2020-6-22
2020-6-22
2020-6-22
2020-6-22
2020-6-22
2020-6-22
2020-6-22
2020-6-22
2020-6-22
2020-6-22
23/6/2020 Τρίτη
2020-6-23
2020-6-23
2020-6-23
2020-6-23
24/6/2020 Τετάρτη
Καμία γνωστή γιορτή.
25/6/2020 Πέμπτη
2020-6-25
2020-6-25
2020-6-25
2020-6-25
2020-6-25
2020-6-25
2020-6-25
2020-6-25
2020-6-25
2020-6-25
2020-6-25
26/6/2020 Παρασκευή
2020-6-26
2020-6-26
2020-6-26
2020-6-26
2020-6-26
2020-6-26
2020-6-26
2020-6-26
2020-6-26
27/6/2020 Σάββατο
2020-6-27
2020-6-27
2020-6-27
2020-6-27
2020-6-27
2020-6-27
2020-6-27
28/6/2020 Κυριακή
29/6/2020 Δευτέρα
2020-6-29
2020-6-29
2020-6-29
2020-6-29
2020-6-29
2020-6-29
2020-6-29
2020-6-29
2020-6-29
2020-6-29
2020-6-29
2020-6-29
2020-6-29
2020-6-29
30/6/2020 Τρίτη
2020-6-30
2020-6-30
2020-6-30
2020-6-30
2020-6-30
2020-6-30
2020-6-30
2020-6-30
2020-6-30
2020-6-30