Δεν υπάρχει κάποια γνωστή γιορτή στις 13/8/2020.
.