Δεν υπάρχει κάποια γνωστή γιορτή στις 14/8/2020.
.