Δεν υπάρχει κάποια γνωστή γιορτή στις 15/11/2020.
.