Ποιός γιορτάζει στις 15/4/2025

Στις 15/4/2025 γιορτάζουν 5 ονόματα:

15/4/2025 Τρίτη 2025-4-15

γιορτάζει σε 322 ημέρες.
15/4/2025 Τρίτη 2025-4-15

γιορτάζει σε 322 ημέρες.
15/4/2025 Τρίτη 2025-4-15

γιορτάζει σε 322 ημέρες.
15/4/2025 Τρίτη 2025-4-15

γιορτάζει σε 322 ημέρες.
15/4/2025 Τρίτη 2025-4-15

γιορτάζει σε 322 ημέρες.