Δεν υπάρχει κάποια γνωστή γιορτή στις 19/8/2020.
.