Δεν υπάρχει κάποια γνωστή γιορτή στις 21/8/2020.
.