Δεν υπάρχει κάποια γνωστή γιορτή στις 24/11/2019.
.