Δεν υπάρχει κάποια γνωστή γιορτή στις 24/11/2020.
.