Δεν υπάρχει κάποια γνωστή γιορτή στις 24/3/2020.
.