Δεν υπάρχει κάποια γνωστή γιορτή στις 24/6/2025.
.