Ποιός γιορτάζει στις 25/5/2023

Στις 25/5/2023 γιορτάζει 1 όνομα:

25/5/2023 Πέμπτη 2023-5-25
(κινητή γιορτή)
γιόρταζε πριν από 7 ημέρες.