Δεν υπάρχει κάποια γνωστή γιορτή στις 28/3/2020.
.