Δεν υπάρχει κάποια γνωστή γιορτή στις 31/8/2024.
.