Δεν υπάρχει κάποια γνωστή γιορτή στις 31/8/2020.
.