Πότε γιορτάζει: Έρωτας

Το όνομα Έρωτας γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

25/6/2020 Πέμπτη 2020-6-25

γιορτάζει σε 31 ημέρες.