Πότε γιορτάζει: Έρωτας

Το όνομα Έρωτας γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

25/6/2019 Τρίτη 2019-6-25

γιόρταζε πριν από 2 ημέρες.