Πότε γιορτάζει: Όλια

Το όνομα Όλια γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

11/5/2024 Σάββατο 2024-5-11

γιορτάζει σε 79 ημέρες.
25/7/2024 Πέμπτη 2024-7-25

γιορτάζει σε 154 ημέρες.