Πότε γιορτάζει: Αλύπιος

Το όνομα Αλύπιος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

27/5/2023 Σάββατο 2023-5-27

γιόρταζε πριν από 5 ημέρες.