Πότε γιορτάζει: Αμπλία

Το όνομα Αμπλία γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

31/10/2020 Σάββατο 2020-10-31

γιορτάζει σε 4 ημέρες.