Πότε γιορτάζει: Αμπλίος

Το όνομα Αμπλίος γιορτάζει την εξής ημερομηνία:

31/10/2019 Πέμπτη 2019-10-31

γιορτάζει σε 10 ημέρες.