Πότε γιορτάζει: Ανέτα

Το όνομα Ανέτα γιορτάζει τις εξής ημερομηνίες:

25/7/2020 Σάββατο 2020-7-25

γιόρταζε πριν από 11 ημέρες.
9/12/2020 Τετάρτη 2020-12-9

γιορτάζει σε 126 ημέρες.